Monika Cyrulska-Dukszto

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Jestem psychoterapeutką certyfikowaną, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.

Ukończyłam całościowe 4,5 letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Laboratorium Psychoedukacji – Instytucie Treningu i Psychoterapii w Warszawie posiadające rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Odbyłam staż kliniczny w Centrum Psychoterapii XIII Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych w Warszawie. Jestem członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.
Zdałam egzamin potwierdzający kompetencje do samodzielnego stosowania psychoterapii uzyskując certyfikat Polskiej Federacji Psychoterapii.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej i socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej dorosłych głównie z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi i zaburzeniami osobowości.

Scroll to Top