Konsultacje

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja to wstępna rozmowa, w trakcie której omawiane są między innymi :

 • powody poszukiwania pomocy
 • możliwości i najskuteczniejsze formy pomocy psychologicznej w danej sprawie
 • uzgodnienie warunków i zasad dalszej współpracy.

Jeśli podczas konsultacji podjęta zostanie decyzja o psychoterapii, to ustalone zostają: dzień, godzina, czas trwania oraz zasady płatności.

Czasem aby móc wyczerpująco omówić wszystkie kwestie potrzebne są dwie konsultacje.

Konsultacja może mieć również charakter porady psychologicznej, której celem jest uzyskanie informacji lub pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu.

Może być to wtedy jedno lub kilka spotkań.

Psychoterapia indywidualna

Gdy cierpienie psychiczne jest uogólnione i nie ma wyraźnego związku z bieżącą sytuacją, może objawiać się stanami depresyjnymi, lękowymi lub psychosomatycznymi. W takich przypadkach racjonalne argumenty nie wystarczają, żeby uzyskać poprawę.

Czasami spotykają nas jakieś kryzysy lub krytyczne wydarzenia, z którymi trudno poradzić sobie samemu. Takimi krytycznymi wydarzeniami są na przykład: utrata kogoś bliskiego, choroba, rozwód, konieczność podjęcia życiowej decyzji, utrata pracy.

Psychoterapia jest formą pomocy polegającą na regularnych spotkaniach z terapeutą, w trakcie których dochodzi do lepszego, głębszego rozumienia siebie, swoich uczuć i zachowań, szukania lepszych, bardziej dojrzałych sposobów funkcjonowania wśród ludzi, rozwijania swoich możliwości, lepszego radzenia sobie w nowych sytuacjach życiowych oraz sytuacjach trudnych.

Psychoterapia indywidualna trwa od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

Dla kogo

Jeśli:

 • odczuwasz stany depresyjne, masz objawy nerwicowe, psychosomatyczne, problemy ze snem
 • jesteś w trudnej sytuacji i potrzebujesz wsparcia
 • Twoje cierpienie jest uogólnione i nie ma związku z bieżącą sytuacją
 • przeżywasz długotrwałe problemy w relacjach z innymi ludźmi
 • nie rozumiesz swojego zachowania, swoich emocji i myśli
 • nie czujesz się dobrze sam ze sobą.

Co daje

Psychoterapia może Ci pomóc:

 • poznać i zrozumieć przyczyny objawów, z którymi się borykasz
 • w rozwiązywaniu leżących u ich podłoża wewnętrznych konfliktów w sposób konstruktywny dla Ciebie i otoczenia
 • lepiej poznać samego siebie (swoje potrzeby, wartości, postawy)
 • zmienić się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia
 • przekraczać przeszkody w realizacji swoich celów, swojego potencjału i mocnych stron
 • odnaleźć sposoby radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, z trudnymi emocjami
 • odnaleźć sposoby na życie pełnią życia
 • zmienić swoje relacje z innymi ludźmi (na bardziej satysfakcjonujące).

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut.

Psychoterapia par i małżeństw

Bycie w związku to szczególne doświadczenie życiowe, w którym dynamicznie przeżywamy nadzieje i rozczarowania. Wejść w związek, utrzymać go, dbać o bliskość nie tracąc jednocześnie własnej autonomii – to poważne zadania. Czasem wiążą się z nimi trudności, może wystąpić kryzys.

Dla kogo

Psychoterapia par i małżeństw przeznaczona jest dla par przeżywających kryzys i narastające nieporozumienia w związku. Forma ta daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Psychoterapeuta niezaangażowany w konflikt, ani nie związany z żadną ze stron animuje i moderuje rozmowę. Bada naturę i przyczyny problemu oraz pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obojga partnerów.

Co daje

Psychoterapa małżeńska prowadzi do:

 • rozpoznania i usunięcia konfliktów
 • zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera i swoich
 • rozwoju umiejętności samodzielnego rozwiązywania kryzysów w sposób satysfakcjonujący dla obu stron
 • poprawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej między partnerami
 • wzrostu wzajemnego zrozumienia
 • rozpoznania mocnych stron pary.

Zapraszamy najpierw na konsultację. Trwa ona 50-80 minut i kończy się ustaleniem jakie formy pomocy psychoterapeutycznej będą optymalne w sytuacji zgłaszającej się pary.

Konsultacja rodzinna

Trudności wychowawcze, konflikt międzypokoleniowy lub trudne sytuacje, które zdarzają się w każdej rodzinie, mogą być konsultowane i rozwiązywane pod okiem profesjonalisty. Psycholog zdiagnozuje problem oraz zaproponuje sposób postępowania zgodny z dzisiejszą wiedzą i Państwa sytuacją.

Dla kogo
Dla osób, które:

 • napotkały trudności wychowawcze u dzieci i nastolatków
 • borykają się z konfliktem międzypokoleniowym
 • doświadczają zaniku więzi rodzinnej lub zaburzeń komunikacji
 • dla tych rodziców, którzy martwią się stanem psychicznym dziecka.

Co daje
Konsultacja rodzinna pozwala:

 • rozpoznać i zrozumieć przyczyny problemu
 • zyskać wiedzę na temat konstruktywnych sposobów postępowania
 • zyskać pomoc przy wdrażaniu zmian prowadzących do zacieśnienia relacji w rodzinie
 • rozwiązać konflikty i problemy w rodzinie.

Czas trwania: kilka spotkań, zależnie od sytuacji i potrzeb. Jedna konsultacja trwa 50 minut.

Scroll to Top