Monika Cyrulska-Dukszto

ZdjęcieMonika Cyrulska-Dukszto

Psychoterapia indywidualna i grupowa

tel: 608-492-090

 

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą, socjoterapeutą.

Ukończyłam Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej (250 godzin). Ponadto ukończyłam szereg kursów: Opieka nad dzieckiem molestowanym seksualnie; Mediacje jako sposób rozwiązywania sporów i przeciwdziałania agresji; Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży; Jak skutecznie pomagać rodzinie – ujęcie systemowe.

Odbyłam staż kliniczny w Centrum Psychoterapii w Warszawie. Od 1995 roku pracuję w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi z dziećmi i ich rodzinami dotkniętymi problemem uzależnień i przemocy.

Współpracuję z Fundacją „PRAESTERNO” w Łodzi od momentu jej założenia w 1994 roku, prowadzę tu porady, szkolenia oraz psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym – w ramach realizacji programów dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

Cennik - kliknij